[ soonchica @ 21.05.2013. 07:52 ] @
Same formule za obračun su mi jasne, ali problem nastaje kod "ulaznih" podataka za OZ-8 i OZ-9 obrasce, odnosno nije mi jasno šta tačno od podataka treba da “uzmem” sa platnih listića zaposlenih kao podatak za unos u "ukupna zarada za efektivne sate na nivou poslodavca".

Kada se unesu podaci u prva dva redna broja, ostatak je matematika, to mi je jasno. Problem su mi ulazni podaci, za prvi redni broj koji je identičan u oba obrasca.

Pošla sam od pretpostavke da se radi o ukupnoj neto zaradi sa platnog listića zaposlenog, koju treba umanjiti za topli obrok, regres i slične dodatke i naknade za bolovanje, godišnji odmor i slično, odnosno da samo treba da saberem zaradu za sate provedene na radu i minuli rad i da iste te sate uzmem za "efektivni sati rada za koje je isplaćena zarada". To bi bilo lako, ukupnu neto zaradu sa rekapitulacije umanjim za bolovanja, godišnje odmore, regres i topli obrok i gotovo

U filijali RFZO su mi razbili pretpostavku informacijom da u sve obrasce treba uneti bruto zaradu, ali su tu zastali sa objašnjenjem, jer nisu bili sigurni koju bruto zaradu treba uneti...

Bruto zarada sa platnih listića zaposlenih obuhvata stvarnu bruto zaradu (obračunato na zaradu za rad, topli obrok, minuli rad, regres, bolovanje, godišnji odmor), sa stvarno isplaćenim porezom i doprinosima, ali kako se u obrascu navodi “zarada za efektivne sate” dali su mi par različitih mišljenja šta bi to “moglo da bude”:

1. Bruto zarada sa listića zaposlenog umanjena za topli obrok, regres, bolovanje... i tako sabrati/oduzeti sve listiće svih zaposlenih i dobiti informaciju

2. Bruto zarada izračunata na osnovu zarade za sate provedene na radu + minuli rad, “isto kao što se obračunava za OZ-7” i tako preračunati za svakog zaposlenog i sabrati ih sve

Zaključak je da nisu baš sigurni, da “to nije njihov posao da znaju” i da oni “polaze od pretpostavke da su podaci koje ja unesem u obrazac tačni”, da se raspitam kod drugih knjigovođa, ali me ne upućuju na nekog konkretnog za koga su sigurni da ispravno popunjava obrasce, jer “šta oni znaju ko kako radi”, jer “to nije njihov posao da znaju”. Zemljo Srbijo... kada oni koji primaju obrasce ne proveravaju info koji primaju, a još i ne znaju ni kako bi ga proverili i kako treba da se popuni, čak ni da upute na nekog ko zna...

Srećom po našu populaciju, ne nalazi se mnogo ljudi na bolovanju preko 30 dana, još manje njih se nalazi na bolovanju koje potraje do usklađivanja, ali to opet znači da manji broj ljudi ima iskustva sa popunjavanjem obrazaca i tim mi je teže da pronađem informaciju koju tražim. Googlanje mi nije pomoglo, svi objašnjavaju kako popuniti obrazac, nigde nisam pronašla koje tačno podatke uzeti u obzir za prvi podatak u obrascima, samo ih napišu, nigde uputstva odakle im, objašnjavaju dalji proces, matematičku računicu.

Značila bi mi pomoć, jer ne želim da oštetim zaposlenog koji je na bolovanju, dovoljno problema ima sa zdravljem, da bih još i ja pravila probleme.

Svaka pomoć i objašnjenje je dobrodošla

Izmena: Propustih da napomenem, da zaposleni u ugovoru imaju neto zaradu po satu, kao osnovu, koja se množi sa koeficijentom koji odgovara stručnoj spremi i zahtevnosti posla koji obavljaju, tako da je meni osnovni ulaz za obračun neto zarada po satu pa to za radnika koji je redovno radio celog meseca izgleda ovako:

februar 2013. godine (20 dana, od kojih je jedan državni praznik koji se slavi neradno)

20 radnih dana * 8h = 160h

osnovna neto cena rada po satu.......120,00
koeficijent zaposlenog........................1,65
radnih sati.........................................152
državni praznik......................................8
zarada za redovno radno vreme.....30.096,00 (120*1,65*152)
naknada za dan državnog praznika...1.584,00 (120*1,65*
radno iskustvo (11 godina)..................4,4%
naknada za minuli rad....................1.393,92 ((30.096+1.584)*0,044)
topli obrok...................................3.496,00 ((115*20%)*152)
**********************************
zarađeni neto.............................36.569,92 (30.096 + 1.584 + 1.393,92 + 3.496)
bruto zarada..............................50.665,91 ((36.569,92-1.053,12)/0,701)
neoporezivi iznos..........................8.776,00
osnovica za porez.......................41.889,91 (50.665,91-8.776,00)
porez na zaradu...........................5.026,79 (41.889,91*12%)
doprinos za PIO............................5.573,25 (50.665,91*11%)
doprinos za ZDR...........................3.115,95 (50.665,91*6,15%)
doprinos za nezap...........................379,99 (50.665,91*0,75%)


Kako iz ovog platnog listića da dobijem bruto zaradu za efektivne sate za tog zaposlenog za mesec februar 2013. godine?

[Ovu poruku je menjao soonchica dana 21.05.2013. u 16:14 GMT+1]